Reiseforsikringer med øvre aldersgrense: – De henger virkelig etter

Dagens eldre er reiselystne. Likevel har de fleste reiseforsikringene en øvre aldersgrense i vilkårene sine. Utrolig diskriminerende, mener Seniorsaken. For høy risiko, mener forsikringsselskapene.

I følge Erstatning.no kan diskriminering som følge av alder medføre et erstatningsansvar.

Reiseforsikringer flest dekker flere områder. Har du kredittkort med reiseforsikring inkludert, forsvinner mest sannsynlig både ulykkes- og avbestillingsforsikring i tillegg til dekning for hjemreise og reisesyke ved en viss alder. Har du helårsforsikring opphører gjerne ulykkesforsikringen ved fylte 70-80 år. 

Her kan du se en oversikt over aldersbegrensningene til de ulike kredittkortene og helårsforsikringene, i tillegg til hvilke aktører som ikke har en øvre aldersgrense. 

– Samfunnet mener at seniorer bør sitte i gyngestol 

– Forsikringsselskapene henger virkelig etter. Det er utrolig diskriminerende. Vi opplever at dagens 70-75-åringer er mye sprekere, mye mer aktive og har reist mye tidligere. Forrige generasjon ble mer ”gamle” da de ble pensjonister, nå er de ekstremt mye mer eventyrlystne. 

Det sier Christin Engelstad, kommunikasjonssjef i Seniorsaken. Seniorsaken løfter fram seniorers stemme i samfunnet, og bekjemper diskriminering og negative holdninger rundt eldre.

– Både selskaper og samfunnet ser på seniorer som gamle mennesker. Man tenker at de burde sitte i en gyngestol, at de har gått ut på dato, legger hun til. 

Forsikringene tilpasser seg det til enhver tid gjeldende risikobilde

Geir R. Trulserud er direktør i Finans Norge Forsikringsdrift. Han sier at forsikringsselskapene alltid vurderer risiko når forsikringspremie skal avgjøres, og at alder er et risikoaspekt. 

– Forsikringsselskapene har nok beregnet at ved økende alder så øker også risikoen. Det er da to alternativer for selskapene: enten å øke premien dramatisk, eller ta det ut av produktet..

Nye vaner endrer risikobildet, og økende teknologisk innsikt i framtiden vil gjøre det enklere å tilpasse forsikringspoliser til hver enkelt person, forklarer direktøren.

– Selskapene henger nok litt etter ønskene til forbrukerne, men de vil garantert tilpasse seg den eldre befolkning som blir sprekere når det foreligger gode signifikante analyser og data på dette. Dette er tross alt mange ressurssterke eldre som er gode kunder hos selskapene som de ønsker å foredle og beholde, medgir han.

Likestillingsloven utvides, men vil det påvirke aldersgrensene? 

Engelstad i Seniorsaken påpeker at det allerede har skjedd ting i lovverket som styrker seniorers posisjon i samfunnet. Arbeidsmiljøloven utvidet stillingsvernet slikt at den gjelder for yrkesaktive inntil 72 år. Fra og med 1. januar 2018 utvides også likestillingsloven til å forby aldersdiskriminering, ikke bare på arbeidsplassen, som før, men på alle samfunnsområder.

– Som følger av den nye likestillingsloven håper vi at forsikringsselskapene får reaksjoner fra kunder og media som gjør at de må endre vilkårene, sier Engelstad.

– Hvor stor betydning alder vil ha i fremtiden er vanskelig å svare på, men forsikringsselskapene tilpasser seg alltid lovverket hvis det konkret er hjemmel i loven, sier direktør i Finans Norge Forsikringsdrift om likestillingsloven.

Risikoen blir større jo eldre man blir

I SpareBank 1s helårsforsikring reduseres forsikringens ulykkesdekning ved fylte 70, før den opphører ved fylte 75.

– Bakgrunnen for denne aldersgrensen er at dødelighet og sannsynligheten for varig medisinsk invaliditet øker kraftig med alder, sier kommunikasjonsrådgiver Simen B. Rudi i SpareBank 1..

Han påpeker at selv om ulykkesforsikringen forsvinner, har ikke behandlingsutgifter for ulykke noen øvre aldersgrense. 

– «Eldre» reiser mer og lengre enn tidligere, men denne gruppen er også de som blir mest syke, og topper bruken av reiseforsikring, sier han videre. 

SpareBank 1 vil undersøke lovendringen og ta en avgjørelse på om denne vil påvirke forsikringsvilkårene.

Eika Forsikring sin reiseforsikring avvikler ulykkesforsikringen for forsikringstakere i en viss alder.

– Ved forsikring for eldre ligger det til grunn en antagelse om forhøyet risiko. Ser vi på utbetalinger over reiseforsikringen totalt sett betaler vi ut klart mest til eldre, og for å kunne holde prisen på reiseforsikring til de eldre kundene nede på et fornuftig nivå så må vi regulere dekningen der vi tror behovet er minst, skriver senior informasjonsrådgiver i Eika, Trine Hoel Winther..

KLP: – Endrer vilkår med umiddelbar virkning

Da Dinero.no konfronterte KLP med sine vilkår og aldersbegrensningene de har i sin reiseforsikring, gjorde de endringer i forsikringen med en gang.

– Vi ser at det er behov for justeringer og at våre ordninger ikke har vært oppdatert nok i forhold til de godt voksnes nye livsstil. Derfor har vi med umiddelbar virkning endret vilkårene, skriver informasjonsdirektør Sissel Bjaanes i KLP.

Aldersgrensen for ulykkesforsikringen økes fra 70 til 75 år, og i stedet for at forsikringssummen reduseres ved fylte 67, reduseres den nå ved fylte 70. I første omgang:

– Vi kommer i høst til å gå nærmere gjennom aldersgrensene som er satt, for å se om vi kommer til å endre det ytterligere til fordel for de eldre. Men det trenger vi litt mer tid på, for å analysere konsekvensene av en slik avgjørelse, sier Bjaanes.

Storebrand: Vil unngå overraskelser

Storebrands reiseforsikring skiller seg ut fra de fleste andre aktørers forsikringer. Vilkårene har ingen øvre aldersgrense, og ulykkesforsikringen verken reduseres eller opphører. 

Leder for produkt i Storebrand Forsikring, Øivind Huse, mener forsikringsselskapene som har aldersgrenser i reiseforsikringene sine har mindre utbetalinger, og at konsekvensen for dette er lavere pris og/eller høyere fortjeneste for selskapene. 

– Storebrand ønsker å ha vilkår uten overraskelser og mest mulig tilpasset ønskene til kundegruppene. Vi har tidligere fått tilbakemeldinger fra eldre personer om at de ønsker å beholde ulykkesforsikringen i reiseforsikringen utover de grensene som er vanlig i bransjen. Dette har vi tatt på alvor, sier Huse.

Kredittkortselskapene: Kostnadene avgjør

Storebrand har også et eget kredittkort, kalt ”Kredittkort med reiseforsikring”. Reiseforsikringen har en god dekning, men her reduseres ulykkesforsikringen ved fylte 67, før den opphører ved fylte 70. Ved fylte 70 år mister kredittkorteieren også dekning for avbestillingsforsikring, reisesyke og hjemtransport.

Årsaken til at dekningen forsvinner, er at forsikringen er gratis. 

– En helårsforsikring koster gjerne 1500-2200 kroner, sier Cecilie Hoel Huneide, produktsjef i Storebrand.

–Da reiseforsikringen er gratis i kortet, vil dette medføre at noen dekninger reduseres eller bortfaller i forhold til helårsreiseforsikring, legger hun til.

Uten øvre aldersgrenser på disse dekningene, ville de fleste gratiskort hatt høyere årsavgift. Av de sju kredittkortene som ikke har aldersgrense i forsikringen sin, er det kun to som er gratis. De øvrige koster mellom 695 og 5000 kroner.

Kommunikasjonsansvarlig i Skandiabanken, Ole B. Larsen, forklarer at det er Codan som leverer reiseforsikring i kredittkortet deres.

– Vi skal til enhver tid følge gjeldende regelverk, så om det kommer en endring her, vil vi måtte be om en tilpasning i denne avtalen.  Ingen kunder, gamle eller unge, skal få et dårligere tilbud hos oss, sier Larsen. 

– Vilkårene i forsikringen må gjelde for alle kunder. Gir man forsikring til andre risikogrupper ser jeg ikke noen grunn til at alder skal være avgjørende for om du får forsikring eller ikke, sier Engelstad i Seniorsaken.

You may also Like

70 år og refinansiere

70 år og refinansiere

februar 29, 2024

Kan eldre få kredittkort?

september 03, 2023

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×