Små uklarheter og feil som kan få store følger

Små uklarheter og feil som kan få store følger

Oversettelser for privatpersoner

Nordmenn flest er over middels språkmektige, og det er en stor del av befolkningen som snakker både engelsk og andre fremmedspråk. Samtidig er det ikke like mange som får jevnlig oppdatering av disse kunnskapene i forbindelse med jobb eller skole, og noen ganger er det fornuftig å benytte seg av profesjonell hjelp til oversettelser. Det gjelder selvfølgelig både unge og gamle, men det er kanskje spesielt seniorer som er i kontakt med utenlandske myndigheter i forbindelse med for eksempel flytting til utlandet.

Tjenester på nett, som automatisk oversetter mellom norsk og en rekke andre språk, har vært med på å legge til rette for et marked der mange privatpersoner føler at det er nok å klippe og lime en tekst og få en oversettelse. I noen tilfeller kan det selvfølgelig også være helt greit, når det gjelder temaer der risikoen i forbindelse med eventuelle feil er lav.

Samtidig er de aller fleste klar over de direkte komiske feilene og misforståelsene som kan oppstå ved automatisk oversettelse, og det er ingen selskaper som stoler utelukkende på automatisk oversettelse av innhold. Det betyr at det fortsatt finnes et marked for profesjonelle oversettere, og hos Diction er det for eksempel mulig å bestille oversettelser på nett – også for privatpersoner.

Spesielt i forbindelse med kjøpekontrakter, avtaler, offentlige dokumenter og lignende vil det være relevant for privatpersoner å benytte seg av en profesjonell oversetter. Flytting til et annet land er et ekstra godt eksempel, da det er mange pensjonerte nordmenn som flytter til for eksempel Spania. Da er det uten tvil fornuftig å benytte seg av oversettelsestjenester som ikke bare kan oversette ord for ord, men virkelig sikre at resultatet både formidler det opprinnelige innholdet på en korrekt måte og passer med språket det oversettes til.

Konsekvensen av uklarheter eller avvik kan være store, og sammenlignet med denne risikoen og usikkerheten er kostnadene i forbindelse med oversettelse en svært rimelig forsikring.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *