Posts for Uncategorized Category
Små uklarheter og feil som kan få store følger

Små uklarheter og feil som kan få store følger

Oversettelser for privatpersoner

Nordmenn flest er over middels språkmektige, og det er en stor del av befolkningen som snakker både engelsk og andre fremmedspråk. Samtidig er det ikke like mange som får jevnlig oppdatering av disse kunnskapene i forbindelse med jobb eller skole, og noen ganger er det fornuftig å benytte seg av profesjonell hjelp til oversettelser. Det gjelder selvfølgelig både unge og gamle, men det er kanskje spesielt seniorer som er i kontakt med utenlandske myndigheter i forbindelse med for eksempel flytting til utlandet.

Tjenester på nett, som automatisk oversetter mellom norsk og en rekke...